TCMG

Development of a damage valuation tool

Workflow management system

Ontwikkeling van een schadewaarderingsysteem

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het bepalen en afhandelen van alle schades aan gebouwen als gevolg van aardbevingen in de provincie Groningen. Aangezien regionale aardgaswinning the directe oorzaak van de aardbevingen is, en de nationale overheid medeverantwoordelijk is voor die gaswinning, werd de onafhankelijke stichting van schade experts Stichting Nivre gevraagd om alle schades in de regio te beoordelen en te waarderen. Stichting Nivre vroeg Atabix vervolgens om snel een workflow managementsysteem te ontwikkelen en uit te rollen om TCMG bij die opdracht te ondersteunen.

TCMG track & trace

De uitdaging

Dit project vereiste een speciale aanpak. Van veel mensen waren de huizen en andere bezittingen beschadigd, waarbij soms gevaarlijke situaties op waren getreden, en er was enorme politieke druk om het probleem op te lossen. Zelfs de Minister-President (Mark Rutte) en de Minister van Economische Zaken (Eric Wiebes) waren bij het dossier betrokken. Er was geen tijd meer voor uitlopende planning- of brainstormsessies, aangezien voortdurende gaswinning dagelijks nieuwe aardbevingen en dus nieuwe schades veroorzaakte. Het niet afhandelen van de toenemende lijst met schademeldingen was simpelweg geen optie meer.

TCMG containers en pallets
Zelfs kleine aardbevingen kunnen significante schades veroorzaken

Rapid Response Team

Atabix stelde snel een Rapid Response Team samen en ging naar Groningen om de kick off van het project te doen. Samen met TCMG werd de meest essentiële functionaliteit bepaald, en het project kon beginnen. Na de kick off werd de applicatie in 4 weken tijd ontwikkeld en in productie genomen, zodat de schade experts van Stichting Nivre er meteen schades mee konden onderzoeken en rapporten konden creëren.

In de volgende maanden optimaliseerde Atabix continu het TCMG schade waarderingssysteem. Het resultaat was een steeds toenemende output van afgehandelde schaderapporten, en toonde voor de Groningers daadkrachtig aan dat de overheid de situatie serieus nam.

TCMG van code naar tekst

In sommige gevallen ontstonden er gevaarlijke situaties als gevolg van de aardbevingen

Digitale rapporten en makkelijk te gebruiken tools

Goede schade experts zijn niet makkelijk te vinden. Dit maakt het van kritisch belang dat het softwaresysteem dat wij ontwikkelden efficient gebruik maakt van zeer schaarse menselijke middelen. Atabix ontwikkelde een tabletapplicatie met interactieve vragen die een schade-expert door een waarderingsproces leiden, zodat er veel tijd wordt bespaard bij iedere schadewaardering. Na de laatste vraag kan een expert meteen een rapport genereren en naar het hoofdkantoor sturen, waar managers de rapporten nakijken en goedkeuren zodat er snel uitbetaald kan worden.

“De applicatie laat schade-experts op efficiënte wijze meer rapporten behandelen in een significant kortere tijd”

Management

Wij zijn trots op het feit dat we de overheid en de bewoners van Groningen konden helpen met deze prangende sociale kwestie.

Geïnteresseerd
Neem contact op

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken we cookies. Accepteer de cookies om de website optimaal te kunnen gebruiken.